Driftsforstyrrelser på internet og telefoni ved Lillebyen
Incident Report for Bolignet-Aarhus
Investigating
I forbindelse med Bo-Vita’s renoveringsprojekt i Lillebyen, Høstgildevej på Amager kan der under installation af nye vandsbeholdere forekomme periodiske driftsforstyrrelser på internet og telefoni.

Vi har ikke indflydelse på arbejdets udførelse, men er i dialog med Bo-Vita’s administration, så omfanget af strømafbrydelserne til afdelingens netværksudstyr begrænses til så få som muligt.

Vi beklager de gener, det evt. medfører.
Posted Dec 03, 2020 - 07:56 CET